آنچه را باور داریم تجربه می کنیم

به دستان با شکوه خود نگاه کنید ؛ فاصله آن با دستی شفا بخش فقط یک باور است ؛ شما نیز می توانید ؛ کافی است بخواهید . .

تشخیص

تشخیص روشها و تکنیکها، اسکن کردن نا میده می شود که باعث میگردد شخص هاله و چاکراها را احساس کرده و به مناطق مشکل زا که احتیاج به درمان دارند دسترسی پیدا کند.

پرانیک هیلینک

پرانیک هیلینگ یک علم و هنر کهن است که از پرانا، کی یا انرژی حیات برای درمان بدن فیزیکی قابل رؤیت استفاده می کند.

نور درمانی وفرکانس درمانی

اين روش درمانى ساده‏ترين تعريف را دارد: استفاده از امواج صوت براى شفاى بيمارى‏ها

طب سوزنی

در اصل اصطلاح Acupuncture تشریح کننده مجموعه‌ای از روشها است که توسط آن نقاطی از بدن برای دریافت نتایج مورد نظر با روشهایی خاص مانند استفاده از سوزن تحریک می‌شود.
در حقیقت در امر شفا بخشی یک هرم درمان عمل می نماید ؛ بخش مهم درمان در راس هرم واقع است : نیروئی همیشه خالص و جاوید و آگاه که نام های زیادی بر آن نهاده اند ؛ مانند عشق ؛ انرژی ؛خداوند ؛ پرانا . . . و غیره این انرژی از ابتدای تشکیل کائنات همچون نیروی جاذبه نامرئی ولی پر تااثیرهمیشگی و پویا است